loading

0%


Bảng Minh Họa Chubb Life Chi Trả Quyền Lợi Bảo Hiểm

Mua bảo hiểm du lịch Chubb cho chuyễn đi của bạn

Bảng Minh Họa Chubb Life Chi Trả Quyền Lợi Bảo Hiểm

Với bảng minh họa Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng thì khách hàng sẽ có thể yên tâm rằng những người thân yêu của mình sẽ được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn và ổn định trong suốt những năm liên tiếp nếu có xảy ra sự cố bất trắc trong cuộc sống.

➡ Bảo Hiểm Nhân Thọ Là Gì? Ý Nghĩa Đối Với Cá Nhân – Gia Đình & Xã Hội

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ (Nguồn: internet)

Đôi nét về bảo hiểm Chubb Life

Chubb Life là bộ phận bảo hiểm nhân thọ toàn của của Chubb. Chubb Life cung cấp đầy đủ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chất lượng cao nhằm đáp ứng đủ nhu cầu bảo vệ tài chính và an sinh của tất cả đối tượng khách hàng.

Chubb Life là đơn vị đi đầu trong việc giới thiệu dòng sản phẩm “kế hoạch tài chính trọn đời” vào Việt Nam từ tháng 3/2006. Chubb Life Việt Nam phân phối sản phẩm chủ yếu thông qua mạng lưới ngày càng được mở rộng gồm hơn 25.000 quản lý kinh doanh và đại diện kinh doanh chuyên nghiệp và một số ngân hàng khác.

Bảo hiểm Chubb Life Việt Nam 3

Kế hoạch Tài Chính Trọn Đời – Quyền Lợi Ưu Việt là loại hình bảo hiểm liên kết chung được thiết kế để khách hàng có thể chủ động xác định nhu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm.

Đối tượng sản phẩm

 • Người muốn được bảo hiểm nhân thọ lâu dài
 • Người muốn có kế hoạch tích lũy tài chính ổn định và lâu dài
 • Người muốn chủ động trong kế hoạch đóng phí bảo hiểm

Điểm nổi bật

Đối với sản phẩm ” kế hoạch tài chính trọn đời” Chubb Life đã rất thành công trong việc cung cấp các giải pháp kế hoạch tài chính hữu ích của mình và mở ra cánh cửa bảo vệ tối ưu cho khách hàng với ưu điểm vượt trội

 • Mức phí bảo hiểm cực kỳ cạnh tranh: Với quyền lợi ưu việt này, khách hàng sẽ được
 • Bảo vệ với một mệnh giá bảo hiểm cao hơn
 • Hưởng quyền lợi đầu tư cao hơn
 • Duy trì mức sống ổn định: Khách hàng có thể yên tâm rằng những người thân yêu của mình sẽ được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn ổn định trong suốt 10 năm liên tiếp sau ngày sự cố xảy ra

Bảng Minh Họa Chubb Life Chi Trả Quyền Lợi Bảo Hiểm

Quyền lợi rủi ro

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong:

Nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và trước khi thực hiện quyền chuyển đổi sản phẩm sang kế hoạch tài chính trọn đời – Quyền lợi phổ thông thì bảo hiểm Chubb Life sẽ thanh toán số tiền bảo hiểm bằng tổng số của mệnh giá sản phẩm tham gia bảo hiểm và giá trị tài khoản hợp đồng đến ngày tử vong của người được bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

Nếu người được bảo hiểm trước khi đủ 65 tuổi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và trước khi thực hiện quyền chuyển đổi sản phẩm sang Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Chubb Life sẽ thanh toán số tiền bảo hiểm bằng tổng số mệnh giá sản phẩm tham gia bảo hiểm và giá trị tài khoản hợp đồng tính đến ngày người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Quyền lợi đầu tư

Bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung sau khi đã khấu trừ chi phí quản lý quỹ (2%/năm).

Mặc dù lãi suất đầu tư luôn thay đổi, Chubb Life đảm bảo Giá trị Tài khoản Hợp đồng được tích lũy ở lãi suất tối thiểu là 4%/năm cho các năm hợp đồng cho đến khi đáo hạn hợp đồng.

Vào ngày đáo hạn của hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền bảo hiểm bằng giá trị tài khoản hợp đồng tại ngày đáo hạn hợp đồng, sau khi đã khấu trừ các khoản tạm ứng và các khoản chi phí liên quan (nếu có).

Quyền lợi khác

 • Quyền lợi thanh toán trước một phần quyền lợi bảo hiểm khi tử vong, thiểu là 50 triệu đồng, tối đa bằng 50% mệnh giá sản phẩm đang tham gia nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.
 • Chấm dứt hợp đồng để nhận giá trị hoàn lại
 • Rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng
 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại
 • Quyền lợi chuyển đổi sản phẩm

Quyền lợi đầu tư:

 • Bên mua Bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung sau khi đã khấu trừ Chi phí quản lý quỹ (2%/năm).
  Mặc dù lãi suất đầu tư luôn thay đổi, Chubb Life đảm bảo Giá trị Tài khoản Hợp đồng được tích lũy ở lãi suất tối thiểu là 4%/năm cho các năm hợp đồng cho đến khi đáo hạn hợp đồng.
 • Vào ngày đáo hạn của Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại Ngày đáo hạn Hợp đồng, sau khi đã khấu trừ các khoản tạm ứng và các khoản chi phí liên quan (nếu có).

Bảng minh họa Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Với các quyền lợi và “Kế hoạch tài chính trọn đời” khách hàng có thể yên tâm rằng người thân của mình sẽ luôn được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn và ổn định trong suốt những năm liên tiếp nếu trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Hãy tham khảo ngay bảo hiểm nhân thọ tại Chubb Life để được tư vấn tốt nhất. Nhân viên tư vấn Chubb Life kinh nghiệm và đủ năng lực để đảm bảo có một kế hoạch tài chính phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của bạn. 

 •  152/54/11 Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, TP.HCM
 •  0934.13.25.23 (Mr Thăng)
 •  Email.@gmail.com
 •  Tuvanbaohiemchubb.vn
 • Bảng giá: bao hiem chubb life
facebook icon
0934132523