loading

0%


Bảo Hiểm Nhân Thọ Cho Con

Mua bảo hiểm du lịch Chubb cho chuyễn đi của bạn

Bảo Hiểm Nhân Thọ Cho Con

Khi quý khách đã tham gia bảo hiểm cho chính mình và người hôn phối – những người trụ cột của gia đình – Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho khách hàng gia tăng thêm giá trị cho hợp đồng bảo hiểm với sản phẩm bổ sung là ” Bảo hiểm nhân thọ cho con“.

Tham gia gói bảo hiểm bổ sung này cũng là cách để bạn giúp con cái dần hình thành được ý thức sống có trách nhiệm cho tương lai và chuẩn bị một hợp đồng chính thức về sau.

➡ Thủ tục Thanh toán Quyền lợi Bảo hiểm Nhân thọ

bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam

bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam

Bảo hiểm nhân thọ cho con có gì nổi bật?

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời gian hợp đồng bảo hiểm bổ sung này có hiệu lực thì số tiền thanh toán sẽ là mệnh giá sản phẩm nhân với tỷ lên phần trăm được xác định như sau:

 • 20% nếu thời điểm tử vong xảy ra từ ngày phát hành hợp đồng đến trước ngày sinh nhật 1 tuổi của Người được Bảo hiểm;
 • 40% nếu thời điểm tử vong xảy ra từ sinh nhật 1 tuổi đến trước ngày sinh nhật 2 tuổi của Người được Bảo hiểm;
 • 60% nếu thời điểm tử vong xảy ra từ sinh nhật 2 tuổi đến trước ngày sinh nhật 3 tuổi của Người được Bảo hiểm;
 • 80% nếu thời điểm tử vong xảy ra từ sinh nhật 3 tuổi đến trước ngày sinh nhật 4 tuổi của Người được Bảo hiểm;
 • 100% nếu thời điểm tử vong xảy ra từ sinh nhật 4 tuổi của Người được Bảo hiểm trở về sau.

Bảo Hiểm Nhân Thọ Cho Con

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Nếu người được bảo hiểm bị thương tậ toàn bộ và vĩnh viễn sau khi đủ 4 tuổi, số tiền bảo hiểm thanh toán là mệnh giá sản phẩm. Quyền lợi này được chi trả thành 10 lần trong 10 năm. Nếu người được bảo hiểm tử vong mà quyền lợi này chưa được chi trả xong thì số tiền còn lại sẽ được thanh toán 1 lần duy nhất.

Quyền lợi chuyển đổi sản phẩm

Trong vòng 60 ngày kể từ khi Người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm chính tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc kể từ khi Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này tròn 18 tuổi

Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này sẽ có quyền chuyển sang một hợp đồng bảo hiểm chính của một trong các sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời hoặc Bảo hiểm Trọn đời do Chubb Life cung cấp với mệnh giá tối đa gấp 2 lần mệnh giá của sản phẩm bổ sung này mà không phải trải qua thẩm định sức khoẻ. Nếu chuyển đổi sang mệnh giá cao hơn thì phải đáp ứng đủ điều kiện thẩm định hiện hành do Chubb Life quy định tại thời điểm chuyển đổi.

 • Sản phẩm không tham gia chia lãi và không có giá trị hoàn lại.
 • Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 0 đến 17 tuổi.
 • Tuổi hết hạn bảo hiểm: 18 tuổi.
 • Mệnh giá tối thiểu là 25.000.000 đồng và tối đa bằng 25% Mệnh giá Sản phẩm của hợp đồng chính nhưng không cao hơn 250 triệu đồng.
 • Định kỳ đóng phí: Theo sản phẩm chính (hàng quý, hàng nửa năm và hàng năm).
 • Được mua kèm sản phẩm chính: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện.

Bảo Hiểm Nhân Thọ Cho Con

Bảng minh họa bảo hiểm nhân thọ cho con 

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

Bảng minh họa chi trả quyền lợi bảo hiểm Chubb Life Việt Nam

Với bảng minh họa dưới đây cho khách hàng thì khách hàng sẽ có thể yên tâm rằng những người thân yêu của mình sẽ được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn và ổn định trong suốt những năm liên tiếp nếu có xảy ra sự cố bất trắc trong cuộc sống.

Đôi nét về bảo hiểm Chubb Life

Chubb Life là bộ phận bảo hiểm nhân thọ toàn của của Chubb. Chubb Life cung cấp đầy đủ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chất lượng cao nhằm đáp ứng đủ nhu cầu bảo vệ tài chính và an sinh của tất cả đối tượng khách hàng.

Chubb Life là đơn vị đi đầu trong việc giới thiệu dòng sản phẩm “kế hoạch tài chính trọn đời” vào Việt Nam từ tháng 3/2006. Chubb Life Việt Nam phân phối sản phẩm chủ yếu thông qua mạng lưới ngày càng được mở rộng gồm hơn 25.000 quản lý kinh doanh và đại diện kinh doanh chuyên nghiệp và một số ngân hàng khác.

Bảo hiểm Chubb Life Việt Nam 3

Kế hoạch Tài Chính Trọn Đời – Quyền Lợi Ưu Việt là loại hình bảo hiểm liên kết chung được thiết kế để khách hàng có thể chủ động xác định nhu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm.

Đối tượng sản phẩm

 • Người muốn được bảo hiểm nhân thọ lâu dài
 • Người muốn có kế hoạch tích lũy tài chính ổn định và lâu dài
 • Người muốn chủ động trong kế hoạch đóng phí bảo hiểm

Điểm nổi bật

Đối với sản phẩm ” kế hoạch tài chính trọn đời” Chubb Life đã rất thành công trong việc cung cấp các giải pháp kế hoạch tài chính hữu ích của mình và mở ra cánh cửa bảo vệ tối ưu cho khách hàng với ưu điểm vượt trội

 • Mức phí bảo hiểm cực kỳ cạnh tranh: Với quyền lợi ưu việt này, khách hàng sẽ được
 • Bảo vệ với một mệnh giá bảo hiểm cao hơn
 • Hưởng quyền lợi đầu tư cao hơn
 • Duy trì mức sống ổn định: Khách hàng có thể yên tâm rằng những người thân yêu của mình sẽ được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn ổn định trong suốt 10 năm liên tiếp sau ngày sự cố xảy ra

Bảo Hiểm Nhân Thọ Cho Con

Quyền lợi rủi ro

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong:

Nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và trước khi thực hiện quyền chuyển đổi sản phẩm sang kế hoạch tài chính trọn đời – Quyền lợi phổ thông thì bảo hiểm Chubb Life sẽ thanh toán số tiền bảo hiểm bằng tổng số của mệnh giá sản phẩm tham gia bảo hiểm và giá trị tài khoản hợp đồng đến ngày tử vong của người được bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

Nếu người được bảo hiểm trước khi đủ 65 tuổi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và trước khi thực hiện quyền chuyển đổi sản phẩm sang Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Chubb Life sẽ thanh toán số tiền bảo hiểm bằng tổng số mệnh giá sản phẩm tham gia bảo hiểm và giá trị tài khoản hợp đồng tính đến ngày người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Quyền lợi đầu tư

Bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung sau khi đã khấu trừ chi phí quản lý quỹ (2%/năm).

Mặc dù lãi suất đầu tư luôn thay đổi, Chubb Life đảm bảo Giá trị Tài khoản Hợp đồng được tích lũy ở lãi suất tối thiểu là 4%/năm cho các năm hợp đồng cho đến khi đáo hạn hợp đồng.

Vào ngày đáo hạn của hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền bảo hiểm bằng giá trị tài khoản hợp đồng tại ngày đáo hạn hợp đồng, sau khi đã khấu trừ các khoản tạm ứng và các khoản chi phí liên quan (nếu có).

Quyền lợi khác

 • Quyền lợi thanh toán trước một phần quyền lợi bảo hiểm khi tử vong, thiểu là 50 triệu đồng, tối đa bằng 50% mệnh giá sản phẩm đang tham gia nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.
 • Chấm dứt hợp đồng để nhận giá trị hoàn lại
 • Rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng
 • Tạm ứng từ giá trị hoàn lại
 • Quyền lợi chuyển đổi sản phẩm

Quyền lợi đầu tư:

 • Bên mua Bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung sau khi đã khấu trừ Chi phí quản lý quỹ (2%/năm).
  Mặc dù lãi suất đầu tư luôn thay đổi, Chubb Life đảm bảo Giá trị Tài khoản Hợp đồng được tích lũy ở lãi suất tối thiểu là 4%/năm cho các năm hợp đồng cho đến khi đáo hạn hợp đồng.
 • Vào ngày đáo hạn của Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại Ngày đáo hạn Hợp đồng, sau khi đã khấu trừ các khoản tạm ứng và các khoản chi phí liên quan (nếu có).

Bảng minh họa Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Với các quyền lợi và “Kế hoạch tài chính trọn đời” khách hàng có thể yên tâm rằng người thân của mình sẽ luôn được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn và ổn định trong suốt những năm liên tiếp nếu trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Hãy tham khảo ngay bảo hiểm nhân thọ tại Chubb Life để được tư vấn tốt nhất. Nhân viên tư vấn Chubb Life kinh nghiệm và đủ năng lực để đảm bảo có một kế hoạch tài chính phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của bạn. 

TƯ VẤN NGAY:  0934.13.25.23 (Mr Thăng)

facebook icon
0934132523