loading

0%


Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Life Việt Nam

Mua bảo hiểm du lịch Chubb cho chuyễn đi của bạn

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Life Việt Nam

Bảo Hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam cung cấp các sản phẩm bảo hiểm chuyên ngành và linh hoạt gồm: Bảo hiểm tài sản, thương vong, hàng hải, tài chính, năng lượng & Dịch vụ công ích cũng như bảo hiểm sức khỏe & tai nạn.

➡ Có Nên Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ Hay Không?

Bảo hiểm nhân thọ là gì

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Giới thiệu Chubb Life Việt Nam

Chubb Life là bộ phận Bảo hiểm Nhân thọ toàn cầu của Chubb. Chubb Life Việt Nam cung cấp đầy đủ các sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life Việt Nam chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính và an sinh của nhiều đối tượng khách hàng đa dạng.

Hoạt động của Chubb Life Việt Nam được thừa hưởng kinh nghiệm toàn cầu cùng sự am hiểu của địa phương, cung cấp cho khách hàng các giải pháp bảo hiểm xã hội phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, công ty chú trọng xây dựng được mối quan hệ bền chặt với khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ đáp ứng, phát triển các sản phẩm tân tiến và dẫn dắt thị trường dựa trên nền tảng tài chính vững mạnh.

bảo hiểm Chubb

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Chubb Life Việt Nam đi đầu trong việc giới thiệu các dòng sản phẩm kế hoạch tài chính trọn đời vào thị trường Việt Nam từ Tháng 3/2006. Từ đó công ty cũng đã phát triển thêm nhiều sản phẩm kế hoạch tài chính trọn đời phong phú và đa dạng, giúp các nhóm và cá nhân lên tới 80 tuổi có thể chọn những kế hoạch phù hợp với nhu cầu tài chính của mỗi người.

Chubb Life Việt Nam phân phối sản phẩm chủ yếu thông qua một mạng lưới ngày càng mở rộng gồm hơn 30.000 Quản lý Kinh doanh và Đại diện Kinh doanh chuyên nghiệp và một số ngân hàng.

Công ty Quản lý quỹ Chubb Life

bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam

bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Chubb Life (hay Chubb Life FMC) là một công ty trực thuộc của Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Life Việt Nam.

Công ty TNHH quản lý Quý Chubb Life (hay Chubb Life FMC) là một công ty trực thuộc của công ty TNHH bảo hiểm Chubb Life Việt Nam.

Sự ra đời của Chubb Life FMC càng làm tăng thêm trách nhiệm của Chubb Life Việt Nam đối với khách hàng và tối ưu hóa kết quả đầu tư trong các sản phẩm bảo hiểm hiện nay. 

Chubb Life FMC mang đến nhiều trách nhiệm của Chubb Life Việt Nam đối với khách hàng và tối ưu hóa kết quả đầu tư trong các sản phẩm bảo hiểm hiện tại.

Chubb Life FMC sẽ mang đến nhiều lợi ích mới cho khách hàng và nền kinh tế đang trên bước phát triển của Việt Nam thông quá việc phát triển sản phẩm đa dạng hơn cùng các dịch vụ mới.

Với đội ngũ chuyên gia đầu tư có giấy phép hành nghề, am hiểu chuyên môn quản lý nhiều loại hình tài sản, Chubb Life FMC mang đến cho khách hàng lợi thế cạnh tranh trong thị trường nội địa.

  • Đây là sản phẩm bảo hiểm chính
  • Bảo hiểm này có tham gia chia lãi
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 tuổi đến 45/50/55 tuổi áp dụng lần lượt cho Sản phẩm Bảo hiểm Trọn đời – đóng phí đến tuổi 55/60/65
  • Tuổi hết hạn bảo hiểm: 99 tuổi
  • Thời hạn đóng phí: đóng phí đến tuổi 55/60/65 lần lượt áp dụng cho Sản phẩm Bảo hiểm Trọn đời – đóng phí đến tuổi 55/60/65
  • Thời hạn bảo hiểm: Khi người được Bảo hiểm tròn 99 tuổi
  • Định kỳ đóng phí: hàng năm, hàng nửa năm và hàng quý
  • Phí bảo hiểm tối thiểu: 1,2 triệu đồng theo định kỳ hàng năm
  • Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Miễn đóng phí, Bảo hiểm Tử kỳ
bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam

bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam

Điểm nổi bật

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Nếu người được bảo hiểm tư vong gia hạn hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Chubb Life Việt Nam sẽ thanh toán số tiền bảo hiểm bằng mệnh giá sản phẩm bảo hiểm cùng với lãi chia tích lũy được công bố trước ngày từ vong của người được bảo hiểm nếu chưa có yêu cầu bồi thường cho trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước đó.

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Nếu người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi đủ 65 tuổi trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.

Chubb Life sẽ thanh toán số tiền bảo hiểm bằng mệnh giá sản phẩm bảo hiểm cùng với lãi chia tích lũy được công bố trước ngày người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Khoản tiền thanh toán này sẽ được chi trả thành 10 lần trong 10 năm

Nếu người được bảo hiểm tử vong mà quyền lợi bảo hiểm này chưa thanh toán xong, Chubb Life sẽ thanh toán các khoản tiền còn lại một lần.

Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực khi Chubb Life chấp nhận thanh toán quyền lợi bảo hiểm khi người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam

bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam

Quyền lợi khi hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn

Chubb Life sẽ thanh toán quyền lợi bằng mệnh giá sản phẩm cộng với các khoản lãi chia được công bố trước ngày đáo hạn bằng hợp đồng bảo hiểm nếu hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và người được bảo hiểm còn sống vào ngày đáo hạn hợp đồng.

Quyền lợi nhận lại giá trị hoàn lại

Bên mua bảo hiểm có thể hủy hợp đồng bảo hiểm để nhận lại giá trị hoàn lại và bất kỳ các khoản lãi chia nào đã công bố nhưng chưa lãnh, với điều kiện phí bảo hiểm năm thứ 2 đã được đóng đầy đủ.

Lãi chia

Mỗi năm căn cứ vào hoạt động kinh doanh, Chubb Life Việt Nam sẽ công bố lãi chia cho bên mua bảo hiểm.

Nếu để lại công ty, lãi chia có thể được tích lũy hàng năm và được thanh toán cùng với quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc khi hợp đồng đáo hạn. Lãi chia có thể được lãnh bằng tiền mặt hoặc dùng để đóng phí tự động.

Bảng minh họa Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

chubb life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm

Với các quyền lợi và “Kế hoạch tài chính trọn đời” khách hàng có thể yên tâm rằng người thân của mình sẽ luôn được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn và ổn định trong suốt những năm liên tiếp nếu trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Hãy tham khảo ngay bảo hiểm nhân thọ tại Chubb Life để được tư vấn tốt nhất. Nhân viên tư vấn Chubb Life kinh nghiệm và đủ năng lực để đảm bảo có một kế hoạch tài chính phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của bạn. 

TƯ VẤN NGAY: 0934.13.25.23 (Mr Thăng)

NẾU CÓ THẮC MẮC LIÊN HỆ TƯ VẤN NGAY:  0934.13.25.23 (Mr Thăng)

facebook icon
0934132523