loading

0%


Các tổ chức tài chính

Mua bảo hiểm du lịch Chubb cho chuyễn đi của bạn

Các tổ chức tài chính

Chubb có lịch sử lâu đời về cung cấp giải pháp bảo hiểm cho các tổ chức tài chính. Từ các ngân hàng cộng đồng đến các tổ chức đầu tư lớn nhất, Chubb đã ở đó đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong thời gian đó, Chubb đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực chuyên môn về quản lý rủi ro để giúp các tổ chức tài chính đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh, bảo vệ dữ liệu cùng với cơ sở hạ tầng hoạt động EDP, giảm thiểu thất bại cho khách hàng và người lao động.

Hãy để Bảo hiểm Rủi Ro kỹ thuật giúp bạn quản lý rủi ro, để bạn có thể tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất – tạo điều kiện và thúc đẩy các giao dịch tài chính để giữ nền kinh tế phát triển hơn. Ví dụ về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng là tổ chức tài chính bao gồm:

  • Điều phối các đánh giá rủi ro đa vị trí
  • Đánh giá tính liên tục trong kinh doanh
  • Đánh giá khả năng hồi phục hoạt động của trung tâm dữ liệu / EDP
  • Đánh giá nhà xưởng & thiết bị
  • Đánh giá bảo vệ tài sản
  • Đánh giá thất bại
  • Hỗ trợ an ninh
  • Đánh giá chương trình bảo trì phòng cháy chữa cháy
  • Đánh giá rủi ro cho các cơ sở đang được xây dựng hoặc cải tạo
Liên hệ
facebook icon
0934132523